Waarschuwing: diefstal precisiegereedschappen door bende

Wij willen u attenderen op een dievenbende die actief is in Nederland en mogelijk ook in België en Duitsland. Dit naar aanleiding van een zoveelste kraak bij een handelsbedrijf in hardstalen precisiegereedschappen, waarbij een grote hoeveelheid hardstalen precisie- gereedschappen zoals draai- en freesgereedschap en boren waren ontvreemd.

Er zijn in het recente verleden bij meerdere soortgelijke bedrijven, alsmede bij machine-fabrieken die hardstalen tools gebruiken, inbraken gepleegd waarbij er een soortgelijke werkwijze op na werd gehouden. Men verkrijgt toegang tot het gebouw door een gat in de muur te maken, eventueel met grof geweld. Een enkel bedrijf is zelfs al voor een tweede keer bezocht. Daar de hardstalen precisiegereedschappen erg duur zijn loopt de schade snel op tot in de tonnen. De gereedschappen zijn toepasbaar in de machine- industrie (machinefabrieken) en hebben binnen Nederland en België een moeilijke verhandelbaarheid. Wel vindt vermoedelijk aftrek plaats in Oost-Europa. De ervaring leert dat men vroeg of laat terugkomt om opnieuw goederen te ontvreemden. Gezien de werkwijze gaat het om een professionele bende.