Triple saver Messer

Bij metaalverwerking wordt de productiviteit in grote mate beïnvloed door het lasproces. Elke mogelijke verbetering in dit proces heeft een grote positieve invloed op uw productiekosten. 

Messer heeft nieuwe gasmengsels ontwikkeld die het mogelijk maken om zonder extra investeringen op verschillende vlakken te besparen:
- tijd: tot 20% sneller lassen
werk: tot 90% minder herwerken en een hogere laskwaliteit
kosten: productiekosten dalen aanzienlijk

Hieronder vindt u leaflets met productspecificaties per gasmengsel:

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: info.bnl@messergroup.com.