Zwijndrecht, 5 januari 2015

Londerzeel, 5 januari 2015

Op 15 december 2014 heeft de Raad van Commissarissen van SCHMOLZ+BICKENBACH AG besloten tot het beëindigen van het eerder in het jaar gestarte proces dat moest leiden tot de verkoop van haar distributieactiviteiten in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk.

Na een herstructurering leveren de betreffende vestigingen weer een dusdanig positieve bijdrage aan het resultaat van de SCHMOLZ+BICKENBACH groep, dat het behouden van de activiteiten binnen de groep door de Raad van Bestuur als meer waardevol wordt gezien dan de eventuele opbrengst bij een verkoop.

De organisatie focust zich op het nog verder verbeteren van de efficiency en productiviteit. De genoemde vestigingen zullen als aparte business unit binnen het concern SCHMOLZ+BICKENBACH hun activiteiten verder kunnen ontplooien.

De directie van SCHMOLZ+BICKENBACH onderschrijft het genomen besluit en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

J.D. den Hollander, CEO
Z. 
Baas, CFO