Samenwerking met NEVI           

logo_NEVI.jpg

 

    

 

Verum is een samenwerkingsverband aangegaan met de NEVI, dé vereniging voor inkoopprofessionals. In het kader daarvan zullen wij gezamenlijk diverse trajecten voor onze deelnemers organiseren, waarvan wij u te zijner tijd uiteraard op de hoogte stellen.

Graag wijzen wij u nu alvast op de aanwezigheid van de NEVI op de komende ESEF. Op 21 maart (08.00-10.00 uur) kunt u een seminar bijwonen met de titel: Leveringszekerheid van grondstoffen, een zorg voor u?

Introductie:
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij toegang houden tot onze materialen? Hoe zorgen we ervoor dat we de leveringszekerheid veilig stellen? Bijvoorbeeld lithium voor de benodigde elektrische auto's in 2030. Of zelfvoorzienend kunnen worden? Als Nederland zullen we vol moeten inzetten op onderzoek en ontwikkeling naar alternatieve materialen, efficiënte inzet van materialen en intensivering van recycling. Is de circulaire economie de oplossing?! Ondernemers gaan de komende jaren hier dan ook meer en meer mee te maken krijgen. Niet alleen vanwege beleidsvoornemens maar ook omdat circulariteit businesskansen biedt. Tijdens de bijeenkomst wordt de 'Grondstoffenscanner' gelanceerd. Met dit praktisch instrument kan elk bedrijf zien welke (kritische) grondstoffen er in een product of halffabricaat zitten.

Programma:
8.00 uur - Opening dagvoorzitter (voorstel) Prof. dr. Arjan van Weele (TU/e)
8.20 uur - Leveringszekerheid van grondstoffen: een zorg voor u? (Ton Bastein)
8.50 uur - Praktijkcase
9.20 uur - Lancering grondstoffenscanner

Zie voor het volledige programma https://esef.exporoute.com/programma.

Opgeven kunt u zich via deze link: https://esef.exporoute.com/seminar/K201