REACH: OOK NA 1 JUNI 2015 DE KEUZE!

Het is geen nieuws dat vanaf 1 juni 2015 sprake is van zowel veranderende REACH alsook EU-GHS/CLP-wetgeving. Dit heeft uiteraard ook zijn impact op de metaalbewerkende industrie. Neem bijvoorbeeld de discussie over metaalbewerkingsvloeistoffen die boorzuur en/of een formaldehyde- releaserbiocide bevatten. Hierover circuleren in de markt diverse geluiden, wat tot onduidelijkheid kan leiden of deze producten na bovengenoemde datum nog wel zijn toegestaan. Houghton, wereldmarktleider in metaalbewerkingsvloeistoffen, heeft hier medio 2014 reeds duidelijkheid over verschaft.

UITGANGSSITUATIE

Maar allereerst: wat houden REACH en CLP in het kort ook alweer in? REACH is een Europese verordening die is aangenomen om de gezondheid van mens en milieu te beschermen tegen de risico’s van het gebruik van chemische stoffen. In beginsel is REACH van toepassing op alle chemische stoffen, maar bovendien gaat REACH ook over mengsels. De CLP-verordening is vanaf 1 juni a.s. de enige geldende wettekst voor de indeling en etikettering van zowel stoffen als mengsels. Deze verordening verplicht bedrijven om hun gevaarlijke chemische stoffen op de juiste wijze in te delen, te etiketteren en te verpakken, waarbij de indeling en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen is gebaseerd op het mondiaal geharmoniseerd indelings- en etiketteringssysteem (GHS).

DE NIEUWE PRAKTIJK

Wat betekent één en ander nu in de praktijk voor producten die boorzuur en/of een formaldehyde-releaserbiocide bevatten? Houghton, dat jaarlijks fors investeert in productontwikkeling, heeft medio 2014 een helder statement afgegeven, wat samengevat op het volgende neerkomt:

”Een gevolg van het REACH-proces is de herclassificatie van boorzuur en formaldehyde en de mogelijke impact daarvan op bepaalde metaalbewerkingsvloeistoffen, meer specifiek watermengbare koelvloeistoffen, reinigers en hardingspolymeren. De oorsprong van deze herclassificatie is in eerste instantie het gebruik van beide componenten in consumer-toepassingen en het beperken van de eventuele risico’s voor consumer-gebruik. Het is dus niet zo dat producten die boorzuur en/of formaldehyde bevatten niet meer zouden voldoen aan de wetgeving of niet meer mogen worden gebruikt in 2015. Echter, het gebruik ervan kan aan de gebruiker bijkomende verplichtingen stellen.”

CONCLUSIE

Houghton bevestigt hiermee dat, ook na 1 juni 2015, de gebruiker zelf kan bepalen of hij gebruik wil (blijven) maken van metaalbewerkingsvloeistoffen die boorzuur en/of een formaldehyde releaser biocide bevatten. Advies inwinnen van een ter zake kundige metalworkingspecialist kan dan echter net het verschil maken om te komen tot een objectieve en op de juiste feiten gebaseerde keuze.

Ga naar de presentatiepagina van KSM Benelux