Overname Dusseldorp door Remondis

De Dusseldorp Groep (waar Verum-leverancier Dusseldorp Inzameling en Recycling B.V. onder valt) heeft het voornemen de aandelen te verkopen aan het Duitse familiebedrijf Remondis. De activiteiten van de Dusseldorp Groep bestaan uit afvalverwerking en recycling, rioolservice en infra- en sloopactiviteiten. De infra- en sloopactiviteiten van de Dusseldorp Groep worden na de overname doorverkocht aan het Nederlandse bedrijf ReintenInfra. De overnames zijn nog onder voorbehoud van de toestemming van de ACM (Autoriteit Consument en Markt). De overname zal in 2016 gefaseerd plaatsvinden. Op de website van Dusseldorp (www.dusseldorp.nl) vindt u een uitgebreid persbericht

Voor u als deelnemer verandert er voorlopig niets.