Nieuwe website Verum.nl

U hebt het ongetwijfeld al gemerkt: als u inlogt op www.verumplaza.nl wordt u doorgeschakeld naar onze geheel vernieuwde website, www.verum.nl.
De oude website was naar onze mening al enige tijd aan revisie toe: de lay-out was gedateerd geraakt en de site was niet altijd even praktisch.
Daarom is er de afgelopen tijd hard gewerkt aan een nieuwe, gebruiksvriendelijkere website.

Wat is voor u van belang:

  • De informatie, waar van toepassing, is grondig met u doorgelopen. Mochten zich toch nog fouten voordoen, neemt u dan even contact met Gera Krijt: krijt@verum.nl.
  • De oude inloggegevens zijn gehandhaafd. Bij de eerste keer inloggen kan het systeem om enkele gegevens vragen. Na de laatste keer inloggen kan het systeem twee weken zonder in te loggen benaderd worden. Daarna dient u opnieuw in te loggen. Als u dit niet wenselijk acht, kunt u tussentijds uitlogen via de uitlogknop op de homepage.
  • Er is een zoekfunctie toegevoegd. Deze zoekt alleen op steekwoorden (w.o. merknamen) die in de Verum-site staan.
  • Er zijn geen koppelingen meer naar webshops van leveranciers. Dit bleek in de praktijk omslachtig en kostbaar.
  • Er is geen productwijzer meer.
  • De grafieken zijn interactief. Er kan in een tijdbalk (onderop) geschoven worden om de gewenste periode te selecteren. In de grafiek verschijnen de prijzen. Een print out is ook mogelijk, straks inclusief de prijsinformatie (nu nog niet).
  • De uitbesteedwijzer is gehandhaafd. Deze tool blijkt in de praktijk voor velen een erg handig zoekmiddel.
  • Voor personen zonder een wachtwoord is meer informatie toegankelijk dan voorheen. Alleen echt vertrouwelijke informatie (grafieken, interne nieuwtjes, prijzen, condities etc.) is uitsluitend na inloggen in te zien.

Wij hopen dat u het gebruiksgemak dat ons voor ogen stond bij het maken van de website in de praktijk ook daadwerkelijk ervaart! Gaarne uw hulp als het beter kan.

In de rubriek Nieuws worden veelgestelde vragen beantwoord. Hebt u zelf een vraag of opmerking die in deze rubriek nog niet beantwoord wordt, mailt u dan even naar bosch@verum.nl.