Nieuwe leveringscondities volgens Incoterms 2010 Sandvik Materials SMT

Met ingang van heden hanteert Sandvik Materials andere leveringscondities.

Speciaal voor de Verum-deelnemers ziet Sandvik af van de conditie CIP: Carriage and Insurance Paid to (vracht en verzekering betaald tot). Hierbij vindt de levering plaats door de goederen over te dragen aan de vervoerder. Verdere risico’s zijn voor de koper.

Hiervoor in de plaats komt DAP: Delivered At Place (geleverd op bestemming). Levering vindt plaats door de goederen aan de koper ter beschikking te stellen op de plaats van bestemming op het aankomend vervoermiddel.

Met de toepassing van DAP zijn de risico’s voor de deelnemer beduidend lager geworden.