Jongia nieuwe deelnemer

Op 1 september 2015 treedt toe als aandeelhouder van Verum B.V.:

Deelnemer nr. 353 : Jongia N.V.

James Wattstraat 8, 8912 AS Leeuwarden
Postbus 284, 8901 BB Leeuwarden

telefoonnummer: 058-2139715
f
axnummer: 058-2129787
e
-mail: info@jongia.com
w
ebsite: www.jongia.nl  en  www.jongia.com
c
ontactpersoon : de heer H. Welles

logo_van_site.jpg