Maak gebruik van de digiale diensten van Van Leeuwen Stainless

Ontdek alle mogelijkheden van de nieuwe webshop
Sinds afgelopen zomer is de webshop van Van Leeuwen Stainless live. In deze webshop kunnen klanten het assortiment van Van Leeuwen Stainless doorzoeken, product- en prijsinformatie vinden, calculaties maken en bestellingen versturen. Ook kunnen calculaties geëxporteerd worden naar Excel voor verder gebruik. Ze kunnen op elk later moment omgezet worden in een bestelling. Prijslijsten of gedeeltes daarvan kunnen geprint en gedownload worden. Tevens bestaat de mogelijkheid om producten die herhaaldelijk benodigd zijn, als favoriet op te slaan. Met deze webshop zet Van Leeuwen Stainless een volgende stap in het proces van digitalisering. Benieuwd of deze webshop iets voor u is? Ga naar https://webshop.stainless.nl en vraag uw inlogcode aan.

Webshop_VLS_2_kleiner.jpg

Uw materiaalcertificaten altijd bij de hand
Een tweede digitale dienst die Van Leeuwen Stainless aanbiedt is de certificatenportal. Hierin kunnen klanten al hun materiaalcertificaten en DoP's (declaration of performance) van de materiaalproducenten vinden. 

Wat zijn de voordelen?
- de klant heeft zijn orderhistorie, vanaf het moment van account-activatie, inclusief materiaalcertificaten altijd bij de hand
- de
 DoP's van de materiaalproducenten staan in dezelfde portal
- e
r zijn alleen kosten voor certificaten die gedownload worden
- u
 hoeft zelf de certificaten niet meer te archiveren
- de 
portal is overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en beschikt over een goede zoekfunctionaliteit

Om gebruik te kunnen maken van deze service zijn er diverse abonnementsvormen mogelijk. Zo kan er vooraf een bundel aangeschaft worden met een tegoed voor 50 certificaten of een veelvoud daarvan. Dat helpt om de kosten te beheersen. Daarnaast kan er een kwartaa abonnement afgesloten worden, waarbij de klant per kwartaal achteraf een factuur ontvangt voor het aantal gedownloade certificaten. Dit is de meest gebruikte vorm. De prijs per certificaat wordt vooraf met de klant afgesproken. Als klanten alleen geïnteresseerd zijn in de DoP-verklaringen van de fabrieken, worden deze tegen zeer geringe eenmalige kosten ter beschikking gesteld via de portal.VLS_1.jpg

Een abonnement kan worden afgesloten via de site https://portal.vanleeuwen.com. De verkopers van Van Leeuwen Stainless helpen hier uiteraard ook graag bij.