2021-04-14_09-58-06.jpg

Vanaf februari worden we opnieuw geconfronteerd met hoge stijgingen van onze inkoopprijzen. Het geldt voor alle productgroepen, maar voor printpapier, hygiënepapier en vuilniszakken hebben de stijgingen, die vanwege schaarste deels met onmiddellijke ingang zijn ingegaan, er al voor gezorgd dat we onder onze kostprijs leveren. We zijn daarom genoodzaakt de prijzen voor deze productgroepen aan te passen met 18% per 1-4-2022.

We volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen de prijzen wanneer de markt stabiliseert opnieuw herzien en wanneer mogelijk ook weer naar beneden bijstellen.

Customer_letter_April_price_change_NL_Utrecht.pdf