Jeveka voert geheel Chroom 6-vrij assortiment bevestigingsartikelen

Vanaf 21 september 2017 is het in de Europese Unie niet meer toegestaan Chroom 6 te verwerken zonder speciale ontheffing. De commotie rond Chroom 6, ook wel bekend als zeswaardig chroom, hexavalent chroom en chroom VI, ontstond ruim 15 jaar geleden toen bleek dat het in vloeibare vorm kankerverwekkend is. Samen met bijvoorbeeld lood, kwik en Cadmium is Chroom 6 een stof die wij het liefst helemaal niet meer gebruiken.

Toch werd Chroom 6 nog wel toegepast in verschillende oppervlaktebehandelingen op bevestigingsartikelen om de gewenste corrosiewerende eigenschappen te verkrijgen. Vooral in de Hollandse machinebouw en High-Tech industrie, waar bevestigingsartikelen veelal aan specifieke strenge eisen moeten voldoen.

 171002_Jeveka.jpg

Voor Jeveka, als importeur en leverancier van bevestigingsartikelen en gereedschappen, zijn de machinebouw en High-Tech industrie belangrijke afzetmarkten. Jeveka is zich bewust van zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot de samenleving. Daarom achtten wij het al langer wenselijk helemaal geen Chroom 6 meer te gebruiken, ook niet waar dat gewoon is toegestaan. De afgelopen jaren hebben Robin Kuhlman, productkwaliteit, en Michel van Nieuwenhuizen, strategische inkoop, samengewerkt aan het vinden en ontwikkelen van alternatieven voor de Chroom 6-houdende bevestigingsartikelen in ons assortiment, zodat wij het definitief kunnen uitfaseren.

Inmiddels kunnen wij met zekerheid zeggen dat wij voor alle Chroom 6-houdende bevestigingsartikelen gelijkwaardige alternatieven hebben. Van belang bij het selecteren van de alternatieven is dat rekening wordt gehouden met zowel de corrosiewerende eigenschappen als de wrijving, elektrische geleiding en temperatuur- en chemische resistentie. Voor advies hierover kunt u uiteraard bij ons terecht. Wij helpen u graag!

Jeveka_info.jpg