Jan Heuker of Hoek overleden

Wij ontvingen het volgende bericht van deelnemer Hercules B.V.:

Geachte relatie, 

Met grote verslagenheid wil ik u hiermee laten weten dat onze oud-directeur, de heer J.A.C. Heuker of Hoek, plotseling is komen te overlijden.
U heeft in het verleden regelmatig contact met hem gehad en daarom wil ik u graag middels de bijlage van deze e-mail informeren.
Verdere woorden schieten mij tekort.
Wij zullen de middag van 12 maart geheel gesloten zijn om afscheid te kunnen nemen.

Met vriendelijke groet,

Martijn Hussaarts