Initial CWS: gunstigere condities voortijdige contractbeëindiging

Verum heeft de contractvoorwaarden voor een voortijdige beëindiging van het contract met Initial CWS opnieuw vastgelegd in SideLetter 2019 incl. Bijlage A. Hiermee vervalt SideLetter 2017.

Voor de deelnemer gelden nu gunstigere condities voor tussentijdse beëindiging van het contract betreffende:

1. kostenderving en demontagekosten aangaande bedrijfskleding, hygiëneproducten en platgoed
2. restwaarde bedrijfskleding
3. kostenverrekening in geval van faillissement deelnemer

U vindt de sideletter incl. Bijlage A op de pagina van Initial op Verum.nl