Incoterms 2020

Op 1 januari 2020 treden de ICC Incoterms® 2020-regels in werking. Hieronder vindt u een opsomming van de wijzigingen. Een en ander wordt uiteraard ook uitgebreid toegelicht in onze inkooptrainingen! 

  • De Incoterms 2020 voorzien in een aantoonbare behoefte in de markt voor on-board bills of lading bij de Free Carrier (FCA) Incoterms-regel. Deze wijziging is met name bij de banken zeer gewenst in het geval van betaling onder een L/C.
  • De Incoterms 2020 voorzien in verschillende niveaus van verzekeringsdekking onder de Cost Insurance and Freight (CIF) en Carriage and Insurance Paid To (CIP) regels. Zo dient de verkoper bij CIP een verzekering met hogere dekkingsgraad (Institute Cargo Clauses A) overeen te komen. Partijen kunnen wel apart overeenkomen een beperktere dekking te hanteren.
  • In de Incoterms 2020 wordt rekening gehouden met vervoer van goederen met eigen vervoermiddelen bij FCA, Delivery at Place (DAP), Delivery at Place Unloaded (DPU), and Delivered Duty Paid (DDP).
  • De drieletterafkorting voor Delivered at Terminal (DAT) is gewijzigd in DPU. Dit is vooral gedaan om nadrukkelijker aan te kunnen geven dat de plaats van bestemming iedere plaats kan zijn en niet alleen een terminal. Voorwaarde aan het gebruik van deze Incoterms-conditie is wel dat het een plaats is waar de goederen gelost kunnen worden, aangezien het lossen een verplichting van de verkoper is.
  • In de Incoterms 2020 zijn aan veiligheid gerelateerde vereisten opgenomen bij de verplichtingen omtrent vervoer en de kosten.

Bron: ICC Netherlands