Geslaagde hercertificering ISO 9001 en ISO 14001 voor KSM Benelux

Na een door TÜV Rheinland Nederland B.V. uitgevoerde meerdaagse en uitgebreide audit heeft KSM Benelux de hercertificering van ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 behaald.

Hiermee bewijst KSM wederom een kwaliteits- en milieumanagementsysteem te hebben ingericht, dat een consistente wijze van dienstverlening waarborgt én voldoet aan de eisen van de klant en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bovendien toont KSM opnieuw  aan dat het streven naar voortdurende kwaliteitsverbetering is verankerd in de organisatie en dat op structurele wijze aandacht wordt besteed aan het milieu.

KSM Benelux werkt al vele jaren volgens duidelijke procedures, wat mede de basis vormt voor de hoge leverbetrouwbaarheid en het op peil houden van het zeer hoge kennisniveau van de medewerkers. Hierdoor is KSM in staat om klanten te ontzorgen, bij te dragen aan een optimale machinebeschikbaarheid en kostenbesparingen te realiseren. De hercertificering vormt voor KSM Benelux dan ook een extra signaal richting markt dat het bedrijf garant staat voor kennis, kwaliteit en bewust en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

160826_Certificaat_KSM.jpg160826_Certificaat_2_KSM.jpg
Meer informatie over ISO 9001 en ISO 14001 treft u hier aan.