Flessenopvolgingssysteem Messer: nooit meer flessen kwijt2015_Messer.jpg

Iedereen krijgt er wel eens mee te maken: flessen die verloren raken door fouten en slechte opvolging van de flessenstock met de daaraan verbonden kosten. Dé oplossing voor dit probleem is het flessenopvolgingssysteem “Babel” dat door Messer ontwikkeld werd. Elke fles krijgt - bij wijze van spreken - een paspoort, door middel van een barcode.  Door het scannen van de barcode weet men precies waar elke fles zich bevindt en op welk tijdstip ze van de ene locatie naar de andere is verplaatst.

Met de bijkomende nieuwe service, het Customer Cylinder Tracking System (CCTS) krijgt de klant via deze internetapplicatie de mogelijkheid om voortdurend inzicht te hebben in de eigen flessenvoorraad.  Voor bedrijven die gassen gebruiken op verschillende afdelingen  (werven, servicewagens, laboratoria ed.) is het veel gemakkelijker een overzicht te bewaren van waar elke fles zich bevindt en/of deze tijdig terug in te leveren om oplopende kosten te vermijden. CCTS voorziet in meer mogelijkheden zoals: stockanalyse, huuroptimalisatie, houdbaarheidsopvolging, herkeuringsopvolging, stockbeheer, huurventilatie, gasverbruikventilatie en eigen materiaalbeheer.

CCTS is een mooi voorbeeld van het goed inzetten van IT en het bij de klant brengen van efficiëntie.

Elektronische facturatie en telemetrie (via het internet het gasniveau van uw tank raadplegen) zijn andere voorbeelden van hoe Messer alle gaszorgen bij hun klant wegneemt, zodat hij zich met zijn core business kan bezighouden.
Geautomatiseerde leveringen op basis van telemetrie, volledige digitale flow (e-delivery, e-control en e-invoicing) en visuele weergave via een persoonlijke klantenlogin brengen ons bij de e-control.  Een controle- en opvolgingssysteem voor Messer gasinstallaties waarbij klanten on-line de verbruiken en het niveau van de tank kunnen consulteren zodat zij steeds over voldoende gas zullen beschikken.  Daarbij worden hun productieprocessen geoptimaliseerd, besparen ze op administratie en worden tegelijkertijd de kosten gecontroleerd. De Megatop-flessen, de gasflessen met geïntegreerd reduceertoestel, zorgen dan weer voor een veel handiger en veiliger gebruik van gascilinders.

Tijdens het gebruik is het geïntegreerd reduceertoestel beschermd wat voorkomt dat het toestel bij een eventuele val kapot zou gaan. Extra investeringen voor, of herstellingen van reduceren worden dus beduidend lager. Het aansluiten en afkoppelen van de flexibels aan de cilinder gebeurt met een snelkoppeling. Kosten- en tijdsbesparing worden gerealiseerd doordat er geen reduceren meer moeten af- of aangekoppeld worden; de onderhoudskosten van de reduceertoestellen vallen ook weg. 

Messer garandeert de uitstekende werking van de geïntegreerde reduceringen: bij elke vulling van de Megatop flessen wordt een controle uitgevoerd op de goede werking van het reduceertoestel. De hogedrukmanometer geeft de gebruiker een duidelijk zicht op de nog aanwezige inhoud van de cilinder.