Bezoek met Verum de fabriek van thyssenkrupp in Duisburg

Het afgelopen jaar hebben wij de Verum-deelnemers de mogelijkheid geboden de indrukwekkende fabriek van thyssenkrupp in Duisburg te bezoeken. Op dat moment werd het door thyssenkrupp gehanteerde minimumaantal helaas niet gehaald, wat uiteraard voor teleurstelling zorgde bij degenen die zich hadden opgegeven. Daarom doen wij u nogmaals een voorstel, deze keer voor de tweede helft van 2020. De exacte datum wordt nog bepaald, er wordt rekening gehouden met vakantieperiodes en bepaalde evenementen in de branche.

De dag zal er als volgt uitzien:
We verzamelen rond 09.00 uur in Cuijk om per touringcar naar Duisburg te rijden. In de fabriek volgt (nog steeds per touringcar) een rondleiding, de voertaal is dan Engels. We kunnen dan het gehele proces van de staalproductie bekijken, vanaf de smelt tot het (stranguss) gieten en uitwalsen van materiaal. Rond lunchtijd verzorgt thyssenkrupp een warme lunch. Aan het eind van de middag rijden we weer naar Cuijk, waar we afsluiten met een borrel.

Uiteraard zijn de kosten voor deze dag geheel voor Verum.

Bent u van plan mee te gaan (onder voorbehoud van beschikbaarheid op de nog vast te stellen datum), meldt u zich dan per e-mail aan (info@verum.nl). U krijgt dan ruim van te voren een bevestiging van ons met nadere gegevens.

 thyssen_Duisburg.jpg