Antidumpheffing

Op 24 maart jl. heeft de Europese Unie een antidumpheffing ingesteld op koudgewalste platte roestvaststalen producten uit China en Taiwan. Voor China geldt een opslagpercentage van 25%, voor Taiwan van 15%.
De antidumpheffing is niet ingesteld met terugwerkende kracht en geldt voorlopig voor zes maanden, waarna er zal worden geëvalueerd.
D
e Europese producenten hebben reeds prijsverhogingen aangekondigd.